Cennik

Leczenie w Poradni Stomatologiczno-Chirurgicznej WIM nie jest refundowane przez NFZ. Jeśli w wykazie nie znajdziecie informacji o interesującej Państwa usłudze, prosimy o kontakt telefoniczny z Rejestracją.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
BADANIE / KONSULTACJA bezpłatne
ZNIECZULENIE:
Nasiękowe 20 zł
Przewodowe   30 zł
WYPEŁNIENIE KOMPOZYTOWE I OPATRUNKI:
Małe  100 zł
Średnie   140 zł
Duże    180 zł
Całkowita odbudowa zęba   200 zł
Opatrunek z tlenku cynku 50 zł
Opatrunek czasowy  30 zł
Pokrycie bezpośrednie miazgi 50 zł
Leczenie nadwrażliwości  50 zł
Odbudowa z użyciem wkładu korono-korzeniowego z włókna szklanego 250 zł
wypełnienie glasionomer 100 zł
SKALING  80 zł
SKALING+PIASKOWANIE+FLUORYZACJA 200 zł
ENDODONCJA
znieczulenie    w cenie zabiegu
pierwsza pomoc (leczenie otwarte/dewitalizacja) 70 zł
ekstyrpacja miazgi 100 zł
opatrunek dokanałowy  50 zł
PIERWOTNE LECZENIE ENDODONTYCZNE (Z WYPEŁNIENIEM KANAŁU):
ząb jednokanałowy   100 zł
ząb dwukanałowy 200 zł
ząb trzykanałowy 300 zł
ząb czterokanałowy 400 zł
POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE - REENDO  (Z WYPEŁNIENIEM KANAŁU):
ząb jednokanałowy   150 zł
ząb dwukanałowy 250 zł
ząb trzykanałowy 350 zł
ząb czterokanałowy 450 zł
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA:
znieczulenie w cenie zabiegu
konsultacja chirurgiczna 50 zł
EKSTRAKCJE:
ekstrakcja zęba stałego  100 zł
ekstrakcja zęba stałego trudna 150 zł
ekstrakcja zęba mlecznego 80 zł
ekstrakcja trzeciego trzonowca (ósemki) 200 zł
ekstrakcja trzeciego trzonowca (ósemki) trudna 250 zł
ekstrakcja chirurgiczna (z szyciem rany)   200 zł
ekstrakcja chirurgiczna (z szyciem rany) trudna   250 zł
POZOSTAŁE ZABIEGI CHIRURGICZNE:
operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego  300 zł
operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego trudne 400 zł
resekcja korzenia zęba bocznego  350 zł
resekcja korzenia zęba przednieg (kieł-kieł) 400 zł
plastyka połączenia ustno-zatokowego  300 zł
usunięcie torbieli (z badaniem histopatologicznym)  400 zł
usunięcie zmiany w obrębie tkanek miękkich jamy ustnej (z badaniem histopatolog.) 150 zł
nacięcie i ewakuacja ropnia z płukaniem jamy ropnia 120 zł
płukanie jamy ropnia 30 zł
wycięcie kaptura dziąsłowego   100 zł
plastyka wędzidełka wargi 150 zł
usunięcie szwów zakładanych w innym gabinecie  50 zł
CHIRURGICZNE PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PROTETYCZNEGO (PRZED LECZENIEM PROTETYCZNYM):
wycięcie fałdów włóknistych 150 zł
plastyka wyrostka zębodołowego szczęki/części zębodołowej żuchwy   250 zł
IMPLANTOLOGIA:
znieczulenie w cenie zabiegu
konsultacja implantologiczna 50 zł
podnisienie dna zatoki szczękowej (sinus lift)   1500 zł
wszczepienie implantu   2500 zł
korona na implancie  2500 zł
PROTETYKA:
modele diagnostyczne 50 zł
inlay/onlay 450 zł
overlay/endokorona 600 zł
wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy 300 zł
wkład koronowo-korzeniowy złożony 350 zł
licówka pełnoceramiczna 1200 zł
korona akrylowa 250 zł
korona porcelanowa na podbudowie metalowej / jeden punkt mostu 750 zł
ponowne cementowanie uzupełnienia wykonanego w innym gabinecie 70 zł
proteza akrylowa częściowa (do 6 zębów) 650 zł
proteza akrylowa częściowa (powyżej 6 zębów) lub całkowita 750 zł
proteza szkieletowa 1400 zł
podścielenie protezy 200 zł
naprawa protezy (jeden punkt) 70 zł (+20 zł  każdy następny punkt)
korona tymczasowa wykonana w gabinecie 50 zł