Nasi specjaliści

 W Poradni Chirurgiczno- Stomatologicznej WIM przyjmują:

Lek. dent. Michał Korba, absolwent Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim Oddziale Stomatologicznym. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM. W WIM przygotowuje doktorat.

Por lek. dent. Jacek Rożko, absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM.

Lek. dent. Iulian Komarnitki, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Zajmuje się stomatologią dziecięcą. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM.