Nasi specjaliści

 W Poradni Chirurgiczno- Stomatologicznej WIM przyjmują:

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej lek. dent. Michał Korba, absolwent Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne ukończył w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM. Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii.

Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej mjr lek. dent. Jacek Rożko, absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne ukończył w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM. Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej oraz implantologii.

Specjalistka Ortodoncji lek. dent. Olga Kwiatkowska, absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej. Szkolenie specjalizacyjne ukończyła w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej.

lek. dent. Aneta Świstak-Piekut, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej. Wykonuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej.

lek. dent. Karolina Korba, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z protetyki stomatologicznej, którą zajmuje się w naszej Poradni.

lek. dent. Paweł Rudnicki, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie ukończył licencjat z ratownictwa medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Wykonuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz chirurgii stomatologicznej.

dyplomowana asystentka stomatologiczna Małgorzata Laskowska, ukończyła również Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.